หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ติดต่อเรา
สินค้า ผลงานอ้างอิง

          AV TECH CO.,LTD ดำเนินธุรกิจเป็น บริษัทฯ ที่ให้บริการงานทางด้านระบบเสียง, ระบบโสตทัศนูปกรณ์, และระบบแสง โดยเริ่มต้นจากการให้คำปรึกษา, แนะนำ ,ออกแบบ และเป็นผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งรับบริหารงานติดตั้ง ครบวงจร มีมาตรฐานอย่างแท้จริง สามารถมั่นใจในงานระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยทีมงานผู้ชำนาญการ

          ด้วยทีมงาน วิศวกร ติดตั้งและบริการ ที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและศิลปะที่เกี่ยวกับงาน ระบบเสียง, ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบแสง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์จินตนาการ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การประชุมทางไกล, ห้องประชุมอเนกประสงค์, ห้องฝึกอบรมสัมมนา, ห้องสำหรับผลิตรายการทางวิทยุ-โทรทัศน์, สนามกีฬา, โรงละคร, โรงพยาบาล, โรงแรม , สถานบันเทิง และร้านอาหาร รวมถึงระบบเสียงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการงานระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์และระบบแสง ที่สมบูรณ์แบบ

งานระบบ
 

โสตทัศน์ (VISUAL SYSTEM)
เสียง (SOUND SYSTEM)
แสง (LIGHTING SYSTEM)

 
ให้บริการด้าน
 
ให้คำปรึกษา(CONSULT)
ออกแบบ(DESIGN)
ผู้จัดจำหน่าย(SUPPLY)
รับบริหารงานติดตั้ง(INSTALLATION)
บริการหลังการขาย(SERVICE)
 
 

AV TECH SYSTEMS CO.,LTD.
95/779ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2884-6721-3 [Auto] โทรสาร 0-2433-1436
E-mail : info@avtech.co.th
 
Copyright © 2014 AV TECH SYSTEMS CO.,LTD. All rights reserved.